rumah RAMADHAN #2

“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua akan dimintai pertanggung jawabannya.”

-al israa 36-

Allah..

bimbing hamba selalu,

menjaga lisan dan laku,

mampukan hamba menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan agama ini,

amin