dad,

비거리밤

sebab ia rindu,
bilur yang mendesak gundah bebulir hingga deras mengalir

soeta, 550 – 22/7/14

Iklan